Przejdź do zawartości

Edmund Piszcz

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Edmund Piszcz (1929–2022) – polski duchowny katolicki, teolog, biskup pomocniczy chełmiński w latach 1982–1985, administrator apostolski sede plena diecezji warmińskiej w latach 1985–1988, biskup diecezjalny warmiński w latach 1988–2006 (od 1992 arcybiskup metropolita warmiński), od 2006 arcybiskup senior archidiecezji warmińskiej.

  • Jezus, gdy mówił o błogosławieństwach, mówił, że są one propozycjami, ale również są źródłem głębszego chrześcijańskiego życia. Z tych 8 błogosławieństw, dla osób konsekrowanych szczególnie liczą się trzy wartości – ubóstwo, posłuszeństwo oraz czystość.
  • Jezus wszedł w cierpienie, nadał cierpieniu większy sens. Jeżeli człowiek odgadnie sens swojego cierpienia, może je uczynić ofiarą za kogoś i za coś. Tylko takie cierpienie zrodzi dobro.
  • „Pielgrzym” dobrze i uczciwie spełnił swe zadania wobec czytelników Prus Zachodnich, wobec wiernych diecezji chełmińskiej (…) Skłaniał się w tych opisach do poglądów, iż to, co stało się w letnich miesiącach 1877 roku w Gietrzwałdzie, było faktem i prawdą.
  • Prosimy Maryję – Matkę Wielkiej Nadziei o umiejętność mówienia w chwilach trudnych: Matko Jezusa Chrystusa spraw, aby nasze cierpienie stało się błogosławieństwem, które zrodzi dobro.
  • Ubóstwo to wolność. Wolność od tego, co nas ogranicza. Chodzi bowiem o to, żeby złożyć ofiarę z czegoś, z czego nie chcemy po ludzku rezygnować. Ofiara, dar i poświecenie to wartości, które są ściśle związane z miłością. Każda matka czy ojciec o tym wiedzą – nie liczą nawet nieprzespanych nocy, poświęcają się dlatego, że kochają swoje dziecko. Tak też robią osoby konsekrowane – służą wiernie w miłości potrzebującym, którzy tej miłości i tego daru potrzebują.