Przejdź do zawartości

Dow Ber Meisels

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Dow Ber Meisels

Dow Ber Meisels (1798–1879) – rabin krakowski, następnie warszawski, opowiadał się za udzielaniem poparcia przez Żydów Polakom walczącym z Rosjanami, sympatyzował z powstaniami narodowowyzwoleńczymi.

  • Rozwaga naucza, że jedynie granice Polski napełnione są prawdziwymi Żydami, postępującymi w drodze Zakonu Bożego. (…) Przeto wy, synowie izraelscy, w których sercach zaszczepione jest przekazane nam przez świętych przodków zamiłowanie i wdzięczność dla dobroczyńców naszych, kochamy rodowitych mieszkańców naszego kraju i staramy się o ich spokój i dobro.
    • Opis: z kazania wygłoszonego z okazji żydowskiego Święta Nowego Roku w Warszawie 6 września 1861.
    • Źródło: Z. Borzymińska (oprac.), Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych, XIX wiek, Warszawa 1994.