Przejdź do zawartości

Daniel Marguerat

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Daniel Marguerat (ur. 1943) – szwajcarski pastor, teolog i biblista, profesor uniwersytetu w Lozannie.

 • Bóg w nauczaniu Jezusa nie jest groźnym i cholerycznym Bogiem Jana Chrzciciela, ale Bogiem gościnności i współczucia. Bogiem, który obdarowuje, zanim postawi wymagania.
  • Źródło: Bóg ma być dla wszystkich!, „Le Nouvel Observateur”, tłum. „Forum”, 25 marca 2013.
  • Zobacz też: Bóg
 • Faryzeusze stanowili ruch świeckich o zachwycającej pobożności, którego ideałem było zachowanie czystości; nakładali oni na każdego wierzącego surowe zasady czystości wymagane od kapłanów w Księdze Kapłańskiej. Także ich stosunki z innymi były podporządkowane tej konieczności unikania skalania i wszelkiej nieczystości. Życie we wspólnocie chroniło ich przed wpływami zewnętrznymi, a miłość bliźniego zatrzymywała się na granicach bractwa.
  • Źródło: Bóg ma być dla wszystkich!, „Le Nouvel Observateur”, tłum. „Forum”, 25 marca 2013.
  • Zobacz też: faryzeusze
 • Jezus był niegroźnym dziwakiem, ale zadarł z możnymi i to go zgubiło.
  • Źródło: Bóg ma być dla wszystkich!, „Le Nouvel Observateur”, tłum. „Forum”, 25 marca 2013.
  • Zobacz też: Jezus Chrystus
 • Jezus solidaryzował się ze wszystkimi grupami społecznymi, które społeczność żydowska w jego czasach marginalizowała ze względu na uprzedzenia społeczne, podejrzliwość polityczną albo dyskryminację religijną. Dopuszcza do swej grupy i swego stołu chorych, kobiety, współpracowników rzymskich władz, rzemieślników i wykonawców prac uznawanych za nieczyste.
  • Źródło: Bóg ma być dla wszystkich!, „Le Nouvel Observateur”, tłum. „Forum”, 25 marca 2013.
 • Na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie, na dziedzińcu pogan, Jezus wywraca stoły bankierów i przepędza sprzedających woły. Targnięcie się na Świątynię, dom świętego Boga i symbol jego wierności wobec Izraela, było nadmiernym radykalizmem. Klasa polityczna zgrupowana wokół arcykapłana (saduceusze) mogła odtąd manipulować ludem i nakłaniać go, aby domagał się głowy Jezusa przed obliczem rzymskiego prefekta Poncjusza Piłata.
  • Źródło: Bóg ma być dla wszystkich!, „Le Nouvel Observateur”, tłum. „Forum”, 25 marca 2013.
  • Zobacz też: Jerozolima, saduceusze