Przejdź do zawartości

Claude Lévi-Strauss

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Claude Lévi-Strauss (2005)

Claude Lévi-Strauss (1908–2009) – francuski filozof, antropolog, etnograf i podróżnik.

Cytaty z publikacji[edytuj]

Antropologia strukturalna (1958)[edytuj]

 • Jeśli, jak utrzymujemy, nieuświadamiana działalność umysłu polega na nakładaniu form na pewną treść, jeśli nadto formy te są zasadniczo tożsame dla wszystkich umysłów (…) – to trzeba i wystarczy dotrzeć do nieuświadamianej struktury utajonej za każdą instytucją i każdym zwyczajem, aby zatrzymać zasadę interpretacji stosowalną prawomocnie do innych instytucji i innych zwyczajów.
  • Źródło: wyd. Warszawa 2001
 • Mit można określić jako taki rodzaj mowy, w którym wartość formuły traduttore – traditore zmierza praktycznie do zera. (…) Mit jest mową; ale jest to mowa, która porusza się na bardzo wysokim poziomie i gdzie znacznie odrywa się (…) od podstawy językowej, po której początkowo się toczy.
  • Opis: tłum. Krzysztof Pomian.
 • Strukturalizm zmierza do obiektywizmu, badając najchętniej zjawiska, które powstają niezależnie od złudzeń świadomej myśli i dają się określić za pomocą stosunkowo ograniczonej liczby zmiennych pozwalających wyjaśnić różne formy, jakie te same zjawiska przybierają w odmiennych społeczeństwach.
  • Źródło: wyd. Warszawa 2001

Smutek tropików (1955)[edytuj]

(wyd. Łódź 1992, tłum. Aniela Steinsberg)

 • Ludzie zawsze i wszędzie podejmowali to samo zadanie, wyznaczając sobie ten sam cel, zmieniały się tylko środki. (…) Jeśli ludzie zabierali się zawsze tylko do jednego zadania – budowania społeczeństwa zdolnego do życia – siły, które ożywiały naszych odległych przodków, są także i w nas. Nic nie jest rozegrane, możemy wszystko zrobić od nowa. To, co zostało zrobione, i źle zrobione, może być zrobione na nowo.
 • Nienawidzę podróży i podróżników. A oto zabieram się do opowiadania o swoich wyprawach.
 • Słowa, w przeciwieństwie do kobiet, nie mówią same – żywią się kontekstami.

Z bliska i z oddali (1988)[edytuj]

 • Gdy pracuję przeżywam chwile lęku, ale gdy nie pracuję, doznaję tępego niezadowolenia i uwiera mnie własna świadomość. Życie poświęcone pracy nie jest radośniejsze od innego, ale przynajmniej człowiek nie zauważa przemijania czasu.
  • Źródło: Dieter Thoma, Ład pośród zamętu, „Neue Zürcher Zeitung”, 16 listopada 2009.
 • Relatywizm kulturowy uznaje, że żadna kultura nie dysponuje kryterium absolutnym, które uprawniałoby ją do przyznawania „wyższości” lub „niższości” wytworom innej kultury. Natomiast każda kultura zdolna jest do tego i musi to robić sama wobec siebie, albowiem jej członkowie są zarazem obserwatorami i podmiotami działań.
 • W gruncie rzeczy jestem po prostu kantystą.
  • Źródło: Dieter Thoma, Ład pośród zamętu, „Neue Zürcher Zeitung”, 16 listopada 2009.
 • W gruncie rzeczy włóczyłem się po świecie jak zombi z poczuciem wyobcowania.
  • Źródło: Dieter Thoma, Ład pośród zamętu, „Neue Zürcher Zeitung”, 16 listopada 2009.

Wypowiedzi[edytuj]

 • Jeśli uda nam się lepiej poznać obce społeczeństwa, zyskamy przynajmniej środki, by oderwać się od naszego społeczeństwa – nie dlatego, by było ono bez reszty złe, lecz dlatego, że jest jedynym, od którego musimy się zdystansować.
  • Źródło: Dieter Thoma, Ład pośród zamętu, „Neue Zürcher Zeitung”, 16 listopada 2009.
 • Kto pragnie poznać ludzi, musi rozejrzeć się we własnym otoczeniu. Ale kto chce poznać człowieka jako takiego, musi się nauczyć kierować wzrok w dal.
  • Źródło: Dieter Thoma, Ład pośród zamętu, „Neue Zürcher Zeitung”, 16 listopada 2009.

O Lévi-Straussie[edytuj]