Charles de Foucauld

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Charles de Foucauld (1907)

Charles de Foucauld (1858–1916) – francuski zakonnik i misjonarz, eremita przebywający przez wiele lat wśród muzułmańskich Tuaregów, założyciel Małych Braci od Jezusa.

 • Im więcej daje się Bogu, tym więcej się od Niego otrzymuje.
 • Jedyną prawdziwą przyszłością jest życie wieczne.
  • Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 56.
  • Zobacz też: przyszłość
 • Jezus jest mistrzem rzeczy niemożliwych.
 • Kiedy prześladowanie, myśl o bliskim męczeństwie, choroba, wreszcie wizja śmierci pukają do drzwi, niech nasze pragnienie wyniszczenia, by widzieć Jezusa rozpala się, jak ogień, który po dorzuceniu drzewa płonie wyżej i jaśniej.
 • Módlmy się z prostotą Jezusa, z Jego mocą, Jego umiłowaniem do Boga i człowieka... Bardzo módlmy się za wszystkich, bo wszyscy są „w sercu Jezusa”.
 • Myślę, że nie ma słów Ewangelii, które wywarły na mnie większe wrażenie i bardziej zmieniły moje życie niż te: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. Kiedy się pomyśli, że te słowa są słowami niestworzonej Prawdy, słowami ust, które wyrzekły To jest moje Ciało..., to jest moja Krew, z jaką mocą jest się przynaglonym do szukania i ukochania Jezusa w tych małych, grzesznikach, ubogich, używając wszystkich swych dóbr dla ulżenia doczesnym nędzom...
 • Nie wystarczy dawać temu, kto prosi; trzeba dawać temu, kto potrzebuje.
 • O czym marzę w sekrecie, to coś bardzo prostego, małego liczebnie, przypominającego pierwsze wspólnoty pierwotnego Kościoła. Mała rodzina, małe ognisko monastyczne, maleńkie i bardzo proste.
 • Od chwili gdy poznałem, że Bóg jest, nie mogę Go nie kochać.
 • Pomyśl, że masz umrzeć śmiercią męczeńską, ogołocony ze wszystkiego, leżąc na ziemi nagi, nie do poznania, pokryty krwią z broczących ran, gwałtownie i boleśnie zabity – i pragnij, żeby to stało się już dzisiaj!
 • Ponieważ nie możecie się modlić długo, postarajcie się modlić lepiej.
 • W duchu wyrzec się wszystkiego, sercem od wszystkiego się uwolnić, być ubogim duchem wolnym od przywiązań to absolutnie nieodzowne, aby być uczniem Jezusa.
 • Żyć dzisiaj tak, jakbym wieczorem miał umrzeć jako męczennik.