Charles Sanders Peirce

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Charles Sanders Peirce

Charles Sanders Peirce (1839–1914) – amerykański naukowiec, filozof. Wszechstronny geniusz, który wniósł wiele do matematyki, filozofii, chemii, geodezji, psychologii i statystyki.

  • Semioza jest to działanie lub proces, który zakłada współpracę trzech instancji: znaku, jego przedmiotu i jego interpretanta.
    • By "semiosis" I mean, on the contrary, an action, or influence, which is, or involves, a cooperation of three subjects, such as a sign, its object, and its interpretant. (ang.)
    • Źródło: Pragmatism (1907)