Przejdź do zawartości

Charles Babbage

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Charles Babbage

Charles Babbage (1791-1871) – angielski matematyk, astronom i mechanik, autor tablic logarytmicznych, konstruktor mechanicznych maszyn liczących. Nazywany „ojcem informatyki”.

  • Dwukrotnie pytano mnie: „Panie Babbage, czy jeśli wprowadzi się do tej maszyny złe liczby, dostanie się poprawną odpowiedź?”. Za pierwszym razem spytał o to członek Wyższej Izby [Parlamentu], a za drugim Niższej. Nie jestem w stanie prawidłowo wyjaśnić tego pomieszania pojęć, jakie mogłoby wywołać owo pytanie.
    • On two occasions I have been asked, — "Pray, Mr. Babbage, if you put into the machine wrong figures, will the right answers come out?" In one case a member of the Upper, and in the other a member of the Lower, House put this question. I am not able rightly to apprehend the kind of confusion of ideas that could provoke such a question. (ang.)
    • Opis: na temat zaprojektowanej przez siebie maszyny liczącej.
    • Źródło: Charles Babbage, Passages from the Life of a Philosopher (1864), p. 67; cyt. za: James Gleick, Informacja. Bit. wszechświat. rewolucja, tłum. Grzegorz Siwek, wyd. Znak, 2012.