Przejdź do zawartości

Carlos Manuel de Céspedes y García-Menocal

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Carlos Manuel de Céspedes y García-Menocal (1936–2014) – kubański ksiądz katolicki, pisarz i teolog, arcybiskup Hawany.

  • Bracia Marin nie mieli ze sobą żadnej broni. Nie jestem pewien nawet tego, czy istotnie siostry zostały wzięte jako zakładniczki. Była to operacja sterowana odgórnie, która miała za cel zapobiec wszelkim oznakom swobodnego wyrażania myśli w obrębie miejsc kultu. Przede wszystkim zaś miała posłużyć za ostrzeżenie.
    • Opis: 1 grudnia 1980 kilkunastu młodych Kubańczyków wdarło się do budynku Nuncjatury Papieskiej w Hawanie, wzięło jako zakładniczki cztery siostry zakonne i ogłosiło okupację; dla Fidela Castro wydarzenie to stało się okazją do wykazania determinacji w zwalczaniu dysydentów.
    • Źródło: Serge Raffy, Fidel Castro, tłum. Maria Mróz, wyd. Świat Książki, Warszawa 2006, s. 273.
  • Musimy dbać o to, aby nie odcinać się od religijnych korzeni naszego kraju, a więc szanować różne wyznania. Ludzie nazywają Marię Dziewicę Cachita? Bardzo dobrze. Najważniejsze dla nas jest unikanie podziałów.
    • Źródło: Serge Raffy, Fidel Castro, op. cit., s. 315.