Bronisław Misztal

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Bronisław Misztal

Bronisław Misztal (1946–2024) – polski nauczyciel akademicki, socjolog, ambasador RP w Portugalii (2012–2016).

Grupy rówieśnicze młodzieży[edytuj]

(Ossolineum, 1974)

 • Genealogia kadry zawodowej Wojska Polskiego wskazuje na jej powiązania z klasą robotniczą.
  • Źródło: s. 94
 • Jednym z poważniejszych problemów życia społecznego warszawskiej Woli są zagadnienia ludzi z tzw. marginesu, których peryferyjna część dzielnicy szczególnie przyciąga”.
  • Opis: Misztal podkreślał dalej w tym wywodzie naukowym, że „znajduje to zresztą odbicie w klimacie ulic, na których spotyka się nietrzeźwych mieszkańców o podejrzanym wyglądzie”.
  • Źródło: s. 88

Zagadnienia społecznego uczestnictwa i współdziałania[edytuj]

(Ossolineum, 1977)

 • Analiza procesów walki klasowej, procesów, które angażują we współdziałanie wielkie agregaty jednostek ludzkich – to inna możliwa perspektywa zainteresowań myśli marksistowskiej.
  • Opis: w swojej rozprawie habilitacyjnej.
  • Źródło: s. 105 opublikowanej pracy habilitacyjnej Misztala
 • Marksistowskie określenie stosunków produkcji jako zobiektywizowanych stosunków współdziałania pomiędzy jednostkami i grupami jednostek podkreślało także jeden aspekt społecznego współdziałania i niezależności od woli poszczególnych uwikłanych w taki stosunek jednostek, koniecznościowy, historyczny charakter przynajmniej niektórych form społecznego uczestnictwa i współdziałania.
  • Źródło: s. 25 opublikowanej pracy habilitacyjnej Misztala
 • Można powiedzieć, nie wdając się tutaj w nazbyt szczegółowe rozważanie tej kwestii, że marksistowska filozofia i socjologia w sposób najbardziej całościowy odniosła się do problemów społecznego uczestnictwa i współdziałania.
  • Źródło: s. 26 opublikowanej pracy habilitacyjnej Misztala
 • Jeszcze jeden fragment pracy Marksa wyjaśnia nam dokładnie ten stosunek pomiędzy pracą i współdziałaniem. Ludzie – pisze Marks – poczynają się od zwierząt odróżniać, gdy tylko zaczynają wytwarzać sobie środki do życia – krok ukierunkowany na ich organizację cielesną. (Marks, Engels t.3.s. 27)
  • Źródło: s. 102 opublikowanej pracy habilitacyjnej Misztala
 • Cechą podejścia marksistowskiego jest jednakże nie tylko umożliwienie uzyskania odpowiedzi na szereg pytań filozoficznych w swej naturze, ale także przejście do specyficznych sposobów wyjaśnienia na gruncie innych nauk, w tym także na gruncie nauk społecznych.
  • Źródło: s. 104 opublikowanej pracy habilitacyjnej Misztala
 • Bogactwo wątków teoretycznych oraz ich implikacji praktycznych związanych z marksistowskim sposobem widzenia praw rządzących rzeczywistością społeczną jest – jak widzimy – ogromne.
  • Źródło: s. 105 opublikowanej pracy habilitacyjnej Misztala

Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce[edytuj]

(Universitas, 2000)

 • Przyczyny, dla których upadł w Polsce socjalizm państwowy, były bardzo złożone. W skrócie powiedzieć można wszakże tyle, iż jednym z głównych powodów gospodarczo politycznej implozji było niedokończenie podstawowych procesów przemian strukturalnych, jakie stawiał sobie za cel ustrój komunistyczny.
  • Opis: z tej pracy wynika, że Misztal nawet po upadku systemu komunistycznego w Polsce nie mógł się z tym faktem pogodzić (w komuniźmie zrobił błyskotliwą karierę naukową)
  • Źródło: s. 15