Przejdź do zawartości

Bolesław IV Kędzierzawy

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Bolesław IV Kędzierzawy

Bolesław IV Kędzierzawy (1122?–1173) – książę mazowiecki od 1138, śląski w latach 1146–1163 i sandomierski od 1166. Książę krakowski i książę zwierzchni Polski w latach 1146–1173.

O Bolesławie IV Kędzierzawym[edytuj]

  • Nadawanie księciu przydomku od uczesania czy fryzury sugeruje pewną miękkość: rzadko który mężczyzna przeszedł do historii ze względu na loki. Był trzynastoletnim cherubinkiem, kiedy został księciem, a i potem specjalnie nie zmężniał. (…) Jeśli do toczonych przez niego nieudanych wojen dodać wprowadzenie ograniczenia polowania na tury, widać, że miał naturę łagodną i nie należy się dziwić, że pod koniec życia możni chcieli go za tego świata usunąć. Był jednak delikatny do tego stopnia, że aby nie przeszkadzać im swoją osobą, sam zmarł. Zdając sobie sprawę z ogromnego kłopotu, jakim było wówczas każde książęce dziecko, i w tym względzie zachował się z wielkim wyczuciem, mając tylko jednego syna i to bardzo chorowitego.
  • O wiele więc lepiej chcieć zarządzać swoim mieniem niż czyhać na cudze. Świętość tego zdania niemal bałwochwalczo czcił Bolesław.
    • Źródło: Mistrza Wincentego Kronika polska, tłum. K. Abgarowicz i B. Kürbis
  • Syn [Bolesława Krzywoustego] nazwany później od swych kręconych włosów Kędzierzawym.
    • Autor: T. Wasilewski, Bolesław IV Kędzierzawy (w:) Poczet królów i książąt polskich, red. A. Garlicki
  • Wszyscy kronikarze z mistrzem Wincentym na czele przedstawiają tego księcia jako władcę niezbyt energicznego, nieudolnego, a często nawet bezwolnego.
    • Autor: B. Snoch, Synowie Krzywoustego