Przejdź do zawartości

Bogumił Grott

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Bogumił Grott (ur. 1940) – polski historyk, politolog i religioznawca, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki.

  • Bocheński, oczywiście, stanowczo odrzucał tezę, że narody katolickie są na polu gospodarczym mniej twórcze niż narody protestanckie i w ten sposób już negował podstawowe tezy twórcy Zadrugi. Podkreślał, że katolicyzm nie jest antycywilizacyjny, lecz procywilizacyjny, starając się równocześnie podważyć przekonanie w możliwość naukowego ujęcia kwestii relacji między religiami a poziomem cywilizacyjnym wyznających je narodów.
  • Falanga, wysuwając swoją dość zwartą koncepcję wychowawczą i swój model postawy obywatelskiej, postulowała wykształcenie „nowego typu Polaka”. Przeobrażenie świadomości polskiej powinno stać się punktem wyjścia w konstruowaniu silnego organizmu państwowego, zdolnego do przeciwstawienia się imperialnym tendencjom sąsiadów.
    • Źródło: Człowiek, wychowanie i kultura w programie Falangi, „Przegląd Humanistyczny”, 38, 1994, nr 1 (322), s. 33.
  • Gdy w latach sześćdziesiątych jeździłem „za nauką języka” do NRD, uderzyła mnie w kontaktach z różnymi ludźmi duma i wyniosłość Niemców, połączona z lekceważeniem wschodnich sąsiadów. Pamiętam, że pewna kobieta, na przystanku autobusowym, zapytała mnie, czy w Polsce też jeżdżą autobusy. Myślę, że ta pewność siebie, w połączeniu z ogromnym pragmatyzmem nie znikła, przeciwnie jest bardzo silna.
  • Poglądy prezentowane w literaturze politycznej obozu narodowego w początkowym etapie jego działania nie tworzą zwartego systemu, będącego czymś na kształt „światopoglądu narodowego”. Zawierają natomiast wiele elementów kwestionowanych przez Kościół jako niezgodnych z jego naukami. Drugi etap rozwoju ideologii „narodowej” charakteryzuje się oficjalnym przyjęciem światopoglądu chrześcijańskiego, który stawał się regulatorem całokształtu spraw obejmowanych mianem ideologii i uniemożliwił wytworzenie się z czasem zwartego „światopoglądu nacjonalistycznego”.

O Bogumile Grotcie[edytuj]

  • Bogumił Grott jest autorem szeregu prac, traktujących o ruchach ideologiczno-politycznych w ich powiązaniu z chrześcijaństwem. Najważniejsze spośród nich to: Nacjonalizm i religia, 1984; Katolicyzm w doktrynach ugrupowań narodowo-radykalnych do roku 1939, 1987; Religia, Kościół, etyka w ideach i koncepcjach prawicy polskiej, 1993; Zygmunt Balicki ideolog Narodowej Demokracji, 1995. Pracami B. Grotta interesują się też europejskie czasopisma fachowe, np. w „Zeitschrift fur Ostmitteleuropa Forschung” (45, Jahrgang 1996, Heft 1) opublikowany został jego artykuł pt. Polnische Parteinen und nationalistische Gruppen in ihrem Verhaltnis zur katholischen Kirche und zu deren Lehre vor dem zweiten Weltkrieg.
  • Kolejna publikacja profesora Bogumiła Grotta, wybitnego historyka i religioznawcy, pracownika Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, autora szeregu książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych m.in. związkom nacjonalizmu i religii, nie wymaga specjalnych rekomendacji. Zainteresowania badawcze Bogumiła Grotta koncentrują się wokół historii chrześcijaństwa nowożytnego, katolicyzmu społecznego, relacji pomiędzy religią, polityką, kulturą i życiem społecznym.