Przejdź do zawartości

Bernard Uchmański

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Ekipa Klub Wysokogórski na lodowcu Kszemysz w Pamiro-Ałaju, 24 lipca 1969. Od prawej: Tadeusz Piotrowski, Tadeusz Rewaj, Bernard Uchmański, Kazimierz Głazek, Bogdan Jankowski i Krzysztof Cielecki (zasłonięty)

Bernard Uchmański (1936–1995) – polski taternik, himalaista i grotołaz, działacz na rzecz upośledzonych dzieci.

  • Czym w alpinizmie powierzchniowym jest osiągnięcie dziewiczego szczytu, tym w alpi­nizmie podziemnym jest zejście do najniższe­go punktu nieznanej jaskini. Jest to uprasz­czanie, ale na pewno są tu duże analogie. Nie sposób ustalić hierarchii wzajemnej waż­ności i rangi wypraw wysokogórskich i pod­ziemnych. Mimo podobieństwa sprzętu wspinaczkowego, podobnych zasad asekuracji, po­dobnej organizacji, występują zasadnicze róż­nice w specyfice warunków poruszania się na powierzchni i pod ziemią.
  • Jednym z powodów jest uprzedzenie ludzi do zamkniętych przestrzeni i do ciemności. Uprzedzenie, mówię to z całą odpowiedzialnością, niesłuszne i zmieniające się szybko w sympatię po zetknięciu się z jaskiniami.