Beowulf (epos)

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Beowulf – staroangielski epos o legendarnym przywódcy średniowiecznych Geatów (Gotów), jeden z najstarszych zabytków literatury angielskiej.

Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.
 • Mój zamiar był, gdym w morze wyruszył,
  na statek wsiadł z mym zastępem,
  sprawić wszystko to, czego pragnie
  wasz lud, albo w boju lec,
  w uchwycie wroga.
  • Źródło: Rozdział IX
 • Odrzekł mu Beowulf, syn Eggtheowa:
  Nie marstw się mędrcze! Dla każdego z nas
  Lepiej pomścić poległego przyjaciela
  niż grążyć się w żałobie. Życia kres
  każdemu z nas pisany. To koszt życia.
  Kto chętny, niech zdobywa chwałę
  przed śmiercią: w końcu to najlepsze
  dla tego, kto odszedł.
  • Źródło: Rozdział XXI
 • Rzekł Beowulf, syn Eggtheowa:
  Teraz chcemy ci rzec, my, żeglarze
  z dala przybyli, że przed nami podróż
  do Hygelaka. Przyjęto nas tu,
  że lepiej życzyć sobie nie można.
  Gdybym zatem mógł w jakiś znany
  na ziemi sposób zyskać więcej
  serdeczności twej, niżem już zyskał,
  zawszem gotów za ciebie zawalczyć.
  Jeśli za morzą obwodem usłyszę,
  że ci u granic twoich grozi
  od kogokolwiek szkoda, jak bywało,
  zaraz się zjawię u ciebie, prowadząc
  na pomoc tysiąc mych podwładnych
  i wiem, że Hygelak, pan i pasterz
  Geatów, wesprzeć będzie mnie gotów
  słowiem i czynem, choć młody, bym mógł
  pokazać, jak cię poważam, z pomocą
  i z dzidą śpiesząc, gdyby dzielnych
  przyjaciół było ci wsparcie przydatne.
  Gdyby zaś hardy Hredrik, syn królewski,
  dotarł na dwór Geatów, moc przyjaciół
  znajdzie, a zwiedzać obce kraje
  tym bardziej warto, kiedy ma się własne.
  • Źródło: Rozdział XXVI
 • Tak lud Geatów, jego lenników
  i towarzyszy, bolał po swym panu, mówiąc,
  że z królów ziemskich najlepszym,
  najmilszym z mężów, najłaskawszym
  był i najbardziej o sławę dbającym.
  • Źródło: Rozdział XLIII