André Bazin

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

André Bazin (1918–1958) – francuski krytyk filmowy i teoretyk filmu.

 • Jego [języka filmu] możliwości znaczeniowe są o tyle bogatsze i różnorodniejsze od możliwości języków sztuk tradycyjnych, że należy rozpatrywać go osobno, jako jedyną formę ekspresji, która może naprawdę rywalizować z językiem mówionym…
  • Źródło: Język naszych czasów (fr. Le language de notre tempe) w: Regards neufs sur le cinéma, Collection Peuple et Culture, Paryż 1953, cyt. za: Jerzy Płażewski, Język filmu, Książka i Wiedza, Warszawa 2008, s. 17.
 • Nie ma muzyki pedagogicznej, ale istnieje kinematografia naukowa, która może zajmować się zarówno astronomią, jak i algebrą albo psychologią doświadczalną.
  • Źródło: Język naszych czasów, op. cit., cyt. za: Jerzy Płażewski, Język filmu, op. cit., s. 18.
 • W przededniu wojny western osiągnął pewien stopień doskonałości. Dyliżans jest idealnym przykładem dojrzałości stylu, który nabrał już cech klasycznych. John Ford w reżyserii westernu osiągnął doskonałą równowagę pomiędzy społecznymi mitami, wspomnieniami historycznymi, prawdą psychologiczną i tradycjonalną tematyką.
  • Źródło: Evolution du western, „Cahier du Cinéma” 1955, nr 54, cyt. za: Stanisław Grzelecki, 3000 m sensacji, Filmowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1957, s. 23.
  • Zobacz też: Dyliżans, John Ford, western