Amazonki (mitologia)

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Amazonka

Amazonki - w mitologii greckiej naród albo plemię wojowniczych kobiet.

  • Amazonki były w starożytności córkami boga wojny Aresa i mieszkały nad rzeką Termodont. Ze wszystkich sąsiadujących ludów tylko one miały broń z żelaza. Jeździły konno, doganiając niedoświadczonych w tej materii przeciwników i uchodząc przed ścigającymi.
    • Autor: Lizjasz
    • Źródło: Helmut Werner, Tyranki. Najokrutniejsze kobiety w historii, Wydawnictwo Jeden Świat, Warszawa 2005, tłum. Monika Gajowa, ISBN 8389632241, s. 24.
  • Historia Amazonek jest pod wieloma względami osobliwa; we wszystkich innych przypadkach można dość łatwo odróżnić prawdę od fałszu. Jednak o Amazonkach opowiada się ciągle to samo co w dawnych czasach, chociaż opowiadania te są tak pełne przygód i tak dalekie od prawdy, na ile to tylko możliwe. Kto miałby uwierzyć w to, że armia, miasto czy cały naród może istnieć bez mężczyzn, panować nad sąsiednimi ludami, a nawet rozszerzyć swoją władzę aż po Azję Mniejszą i Attykę? Miasta Azji Mniejszej takie jak Efez, Smyrna, Kume, Myrina, Pafos oraz wiele, wiele innych miały rzekomo zostać przez nie zbudowane i nazwane. Co się tyczy Themiskyry i terenów leżących nad Termodontem, to wszystkie je nazywa się "krajem Amazonek".
    • Autor: Strabon
    • Źródło: Helmut Werner, Tyranki. Najokrutniejsze kobiety w historii, Wydawnictwo Jeden Świat, Warszawa 2005, tłum. Monika Gajowa, ISBN 8389632241, s. 24.