Przejdź do zawartości

Alfred Palla

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Alfred Palla (2010)

Alfred Palla (ur. 1960) – polski pisarz, historyk, podróżnik, teolog adwentystyczny i biblista, popularyzator Biblii, apologeta.

Sabat[edytuj]

 • W 1998 roku papież ogłosił list apostolski Dies Domini (Dzień Pański). Zaapelował w nim o uświęcenie niedzieli, grożąc karą tym, którzy nie podporządkują się prawu niedzielnemu. W tym liście papież nalega na prawodawców o prawne zalegalizowanie świętości niedzieli, zaś wyznawców zachęca o wsparcie dla takiej legislacji.
 • Apokalipsa zapowiada, że w czasach końca sankcje spadną na tych, którzy nie zaakceptują nakazów papiestwa w sprawie niedzieli: „wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii” (Ap 13,15–17).
 • Zwrot „piętno Bestii” sugeruje, że inicjatorem piętna jest instytucja symbolizowana w Apokalipsie przez Bestię (Ap 13), a w księdze Daniela przez Mały Róg (Dn 7). Instytucja ta nie ukrywa, że zmiana w przykazaniach jest jej dziełem. W katechizmie kościoła rzymskiego przeczytamy: „Niedziela jest znakiem naszej władzy… Kościół jest ponad Biblią, a dowodem tego jest zmiana święcenia sabatu.”
 • Średniowieczny kościół uznał, że jest ponad Biblią, przesuwając biblijny sabat z siódmego na pierwszy dzień tygodnia (Wj 20:8–11). Ludzkie prawa zajęły miejsce przykazań Bożych, człowiek postawił swój autorytet ponad Bożym – zmieniając prawo Boże ludzka organizacja wywyższyła się nad Boga.
 • Święcąc sobotę lub niedzielę w czasach końca nie obieramy jedynie dnia nabożeństwa, lecz deklarujemy komu chcemy służyć: Stwórcy czy stworzeniu. Jeśli służymy stworzeniu, to pośrednio szatanowi, który od początku chce odebrać chwałę Bogu. Wie bowiem, że za każdym razem, gdy stworzenie wywyższa siebie, poniża swego Stwórcę.
 • (…) cesarz Konstantyn (306–37) wydał 7 marca 321 roku wywyższył pierwszy dzień tygodnia. Edykt Konstantyna narzucał niedzielny wypoczynek świeckim ramieniem. Sklepy i warsztaty miały być pozamykane; jedynie rolnicy mogli pracować. W 538 roku, podczas synodu w Orleanie, kościół rzymski zakazał w niedzielę nawet pracy na roli. Papież Grzegorz I (590–604) nakazał zaś represje wobec chrześcijan święcących sobotę.
 • W naszym kraju pojawiły się niedawno podobne tendencje, jak w czasach Konstantyna. Kościół mając wpływ na władze, chce użyć świeckiego ramienia, aby uczynić prawa niedzielne uchwałami państwowymi. Sankcje przeciwko tym, którzy nie święcą niedzieli, będą znakiem, że ogarniają nas mroki wczesnego średniowiecza.
 • Kościół rzymski, aby łatwiej pozyskać pogan zmienił przykazanie Boże z nakazu święcenia siódmego dnia tygodnia na pierwszy dzień tygodnia, czyniąc to znakiem swojej mocy. Akt ten zapowiedział prorok Daniel, ukazując go jako odstępstwo w chrześcijaństwie (Dn.7:25).

Biblijna prawda o piekle[edytuj]

 • Tortury w piekle nie pomogłyby nikomu, gdyż kara ta rzekomo jest wieczna, a według teologii rzymsko-katolickiej stan ludzi męczonych w piekle nie może już ulec poprawie. Gdyby to było prawdą Bóg byłby gorszy niż Neron i Hitler, którzy męczyli ludzi z jakiegoś (urojonego czy nie) powodu i „tylko” przez relatywnie krótki okres czasu. Bóg zaś rzekomo ma to czynić przez całą wieczność, choć wie, że cierpienie to nie przyniesie żadnej odmiany, ani poprawy ich stanu!
 • Bóg nie może jednak tolerować grzechu, dlatego ci, którzy odrzucili dar zbawienia w Chrystusie, muszą ponieść śmierć wraz ze swym panem – Szatanem (Hbr.2:14). Nie ma jednak potrzeby, aby cierpieli w nieskończoność.
 • Diabeł i niepobożni wrzuceni zostaną do jeziora ognia i siarki (Ap 20:10), które Biblia nazywa „drugą śmiercią” (Ap 21:18), bo z niej nie ma już zmartwychwstania Grzesznicy poniosą karę współmierną do swych grzechów (Mt 11:24; Gal 6:7) oraz do posiadanej świadomości (Łk 12:47–48). Jedni spłoną jak chrust, inni jak grube konary (Mal 3:19). Najdłużej płonąć będzie Lucyfer, gdyż na niego spadną grzechy zbawionych, które zostały wymazane z ksiąg niebiańskich i wyniesione ze świątyni niebiańskiej przez jej Arcykapłana, podobnie, jak to miało miejsce w świątyni izraelskiej w Dniu Pojednania, kiedy arcykapłan wynosił z niej wyznane wciągu roku przez lud Boży grzechy, aby złożyć je na głowę kozła „dla Azazela”, pomimo, że wcześniej poniósł za nie ofiarę kozioł „dla Pana”.
 • Przyjdzie czas, kiedy szatan i jego zwolennicy zostaną zniszczeni w jeziorze ognia, a wraz z nimi zniknie grzech, choroba, ból, płacz i śmierć (Ap 21,4).
  • Źródło: Alfred Niewidzialna wojna o Twoje życie, s. 178.

Kosmiczna świątynia[edytuj]

 • Biblijna nauka o niebiańskiej świątyni odgrywała istotną rolę w judaizmie i wczesnym chrześcijaństwie (Hbr 8:1–5). Zanikła we wczesnym średniowieczu pod wpływem filozofii platońskiej, która głosiła dychotomię między rzeczami materialnymi (uważanymi za niższego rzędu) a należącymi do świata idei (wyższego rzędu). Niebiańska, materialna świątynia nie pasowała do platońskiego modelu, dlatego wraz ze wzrostem jego popularności wśród średniowiecznych scholastyków, powędrowała do lamusa.
 • Zgodnie z Biblią, gdy Chrystus-Arcykapłan zakończy sąd połączony z oczyszczeniem niebiańskiej świątyni, wówczas „przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego” (Mt 16:27).

Inne[edytuj]

 • Nie krytykuj innych ludzi czy kościołów – krytyka nie tylko nie nawraca, ale budzi reakcję obronną, nawet u osób, które normalnie nie utożsamiałyby się z krytykowanym kościołem. Zamiast kopać w ścianę czyjejś lepianki i ciągnąć kogoś za uszy do twojego pałacu, lepiej zbuduj w pobliżu piękny pałac i dopiero wtedy zaproś do środka.
 • Diabeł chciałby nas poróżnić i podzielić na obozy w domu i w kościele. Diabeł wie, że gdy zaczniemy się posądzać i krzywo oceniać, wtedy osłabi jednych, a zniechęci drugich. Dlatego Bożą wolą jest, abyśmy na pierwszym miejscu stawiali jedność.
 • Niestety, podpierając się Konkordancją można też tak dobrać i ułożyć ze sobą poszczególne wersety Biblii, żeby mówiły niemal wszystko, co chcemy udowodnić. (…) Wiele osobliwych nauk głoszonych przez organizację świadków Jehowy powstało tą metodą. W rezultacie Strażnica uczyniła centralnymi doktrynami wiary kwestie trzeciorzędne, usuwając sprawy pierwszorzędne na trzeci plan. Wielu szczerych i poświęconych członków tego wyznania utraciło z oczu fundamentalne prawdy Biblii, jak na przykład zbawienie z łaski czy natura Chrystusa, koncentrując się na tym czy Jezus umarł na krzyżu czy też na palu. Zabraniają transfuzji, ale nie kładą zbytniego akcentu na szkodliwość używek oraz pokarmów uznanych przez Boga za nieczyste.
 • Znajomość swoich mocnych stron pozwala wybrać właściwe zajęcia, a świadomość słabych, skłania do polegania na Bogu. Tak więc, uczciwa ocena swoich możliwości jest nieodzowna, aby odnieść trwały sukces.