Aleksandr Oparin

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Aleksandr Iwanowicz Oparin (1894–1980) – rosyjski biochemik i badacz roślin, dyrektor Instytutu Biochemii Akademii Nauk ZSRR, znany przede wszystkim ze swoich teorii na temat powstania życia.

Powstanie życia na Ziemi[edytuj]

(tłum. Józef Nowicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968)

 • Badania Pasteura zrobiły ogromne wrażenie na współczesnych mu uczonych. Zresztą jest to zrozumiałe. Osiągnięcie Pasteura daje się w zasadzie porównać z czynem Kopernika. Tak w jednym, jak i w drugim przypadku zostały obalone przesądy panujące na przestrzeni tysiącleci nad umysłami ludzkimi. Niemniej jednak, badania te nie utorowały drogi do rozwiązania problemu pochodzenia życia. Przeciwnie, po nich powstał w przyrodoznawstwie (w zakresie tego problemu) głęboki kryzys, obejmujący nie tylko koniec minionego stulecia, ale również prawie całą pierwszą połowę naszego wieku.
  • Opis: końcowa część cytatu dotyczy XIX i XX wieku. Oparin żył w XX wieku.
  • Źródło: s. 43–44
  • Zobacz też: Ludwik Pasteur
 • Do zrozumienia istoty życia nie jest potrzebny żaden duchowy pierwiastek, który byłby niepoznawalny w drodze doświadczenia. Przeciwnie, z pozycji materialistycznych właśnie obiektywne badanie otaczającej nas przyrody jest niezawodną drogą, która nie tylko prowadzi do poznania istoty życia, lecz także pozwala nam kierunkowo zmieniać i przeobrażać żywą przyrodę dla dobra człowieka.
  • Źródło: s. 8–9
  • Zobacz też: życie
 • Historia uczy nas, że na przestrzeni całego świadomego życia ludzkości problem istoty życia był jednym z głównych placów boju zaciętej walki ideologicznej, toczącej się między dwoma nieprzejednanymi obozami filozoficznymi – idealizmem i materializmem.
  • Źródło: s. 7–8
 • Jest wątpliwe, czy na przestrzeni ostatniego tysiąclecia zaszły jakieś istotne zmiany w człowieku, w zamian jednak zdobył on w tym okresie niespotykaną dotąd władzę nad otaczającą go przyrodą. Władza ta nie wynika jednak z rozwoju indywidualnego i biologicznego, lecz społecznego.