Przejdź do zawartości

Adelard z Bath

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Pierwsza strona łacińskiego tłumaczenia Elementów Euklidesa autorstwa Adelarda z Bath przedstawiająca kobietę uczącą geometrii

Adelard z Bath (ok. 1080–1152) – angielski średniowieczny filozof, matematyk i astronom. Tłumacz greckich i arabskich traktatów matematycznych.

  • Bogu nic nie ujmuję. Cokolwiek bowiem jest, z Niego i przez Niego jest. Nie jest jednak w sposób niejasny i bez racji (uporządkowania), która w tej mierze, w jakiej poznawana jest przez wiedzę ludzką, winna być brana pod uwagę. W tym natomiast, w czym wiedza ludzka całkowicie zawodzi, rzecz należy odnosić do Boga. Zatem my, jako że obawiamy się rzeczy niezrozumiałych, powinniśmy poszukiwać racji.
    • Źródło: Questiones naturales; cyt. za: Tullio Gregory, Anima mundi. La filosofia di Guglielmo di Conches e la scuola di Chartres, Florencja 1955, s. 236.
    • Zobacz też: Bóg, wiedza
  • Stwierdzam zatem, że najpierw należy poszukiwać racji, a dopiero po jej znalezieniu można, jeśli jest to słuszne, podać argument z autorytetu. Tenże jednak sam ze siebie nie zasługuje na wiarę filozofa, ani też w tym celu nie powinien być przytaczany.
    • Źródło: Questiones naturales; cyt. za: Tullio Gregory, La nouvelle idèe de natura au XII siècle; w: John E. Murdoch, Edith Dudley Sylla (red.), The Cultural Context of Medieval Learning. Proceedings of the first International Colloquium on Philosophy, Science, and Theology in the Middle Ages, Dordrecht 1975, s. 198.
    • Zobacz też: autorytet, racja