Przejdź do zawartości

Łarysa Geniusz

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Łarysa Geniusz (1927)

Łarysa Geniusz (Hieniusz, Hienijusz) (1910–1983) – białoruska poetka, dysydentka, działaczka rządu emigracyjnego, więzień łagrów, od lat sześćdziesiątych autorytet moralny niezależnej społeczności białoruskiej.

  • Jednego nigdy się nie wyrzeknę
    i serce moje się nie zlęknie:
    Żyć mogę tylko dla Białorusi.
    A bez niej – nie chcę żyć.
    • Źródło: Żyć dla Białorusi, tłum. Piotr Minzer, cyt. za: Michaś Czarniauski, Łarysa Hieniusz w: Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989 (tom II), wyd. Fundacja Ośrodka Karta, Warszawa 2007, ISBN 9788388288845, s. 146.