Samuel Twardowski

Матеріал з Wikicytaty

Samuel Ludwik Twardowski (pseud. Samuel ze Skrzypny; ok. 1600–1661) – polski poeta barokowy, panegirysta, epik i tłumacz.

 • Zjazdów, sejmów, legacjej, dworskie depcąc progi.
  Wszakże nigdy, stateczny, nie uniosłem nogi
  Biedząc się z swą Fortuną, która mnie bogatym
  Koniecznie mieć nie chciała.(...)
  A po wonnym Parnasie czasem się przechodząc
  Wielem pisał poemat, które w przyszłym lecie
  Świadczyć będą, żem nie żył próżno tu na świecie.
  • Źródło: Nagrobek P. Samuela Twardowskiego..., 1661.