Wallace Stevens

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Wallace Stevens (1879–1955) – amerykański poeta i eseista.

 • Cisza była składnikiem sensu, częścią myśli:
  Danym doskonałości wstępem na stronicę.

  A świat pełen spokoju. Prawda w takim świecie,
  Gdzie spokój jest jedynym sensem, sama jest

  Spokojem, sama latem i wieczorem, sama
  Czytelnikiem, schylonym późno, czytającym.
  • The quiet was part of the meaning, part of the mind:
   The access of perfection to the page.

   And the world was calm. The truth in a calm world,
   In whitch there is no other meaning, itself

   Is calm, itself is summer and night, itself
   Is the reader leaning late and reading there.
   (ang.)
  • Źródło: The house was quiet and the world was calm w: Samuel French Morse, Poems by Wallace Stevens, Vintage Books, Nowy Jork 1959, s. 126, tłum. Stanisław Barańczak.
 • Poezja jest najwyższą fikcją, pani.
  Weź prawo moralne i uczyń z niego nawę
  A z nawy wybuduj nawiedzone niebo.
  • Poetry is the supreme fiction, madame.
   Take the moral law and make a nave of it
   And from the nave build haunted heaven.
  • Źródło: A high-toned old christian woman w: Samuel French Morse, Poems by Wallace Stevens, Vintage Books, Nowy Jork 1959, s. 26.

O poecie[edytuj]

 • Stevens pragnie oddać kontradykcje i antynomie świadomości, która usiłuje zgłębić świat, ale natyka się na niezliczone języki i nieprzejrzyste znaczenia.
  • Źródło: Jacek Gutorow, Żółte popołudnie, Wallace Stevens, Biuro Literackie, Wrocław 2008.