Tadeusz Kościuszko: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dodane 107 bajtów ,  1 rok temu
Podział na sekcje
(dodanie cytatów Kościuszki o powstaniu)
(Podział na sekcje)
* Czując głęboko, że poddaństwo przeciwne jest prawu natury i pomyślności narodów, oświadczam niniejszem, iż znoszę je zupełnie i na wieczne czasy w majątku moim Siechnowicze, w województwie Brzesko-Litewskim położonem, tak w imieniu własnem jak i jego przyszłych posiadaczy. Uznaję więc mieszkańców wsi, do majątku tego należącej, za wolnych obywateli i nieograniczonych niczem właścicieli posiadanych gruntów. Uwalniam ich od wszelkich bez wyjątku danin, pańszczyzny i powinności osobistych, do których dotąd względem właścicieli majątku tego byli obowiązani. Wzywam ich tylko, aby dla dobra własnego i kraju starali się o zakładanie szkół i szerzenie oświaty."
** Źródło: Testament Kościuszki z 2 kwietnia 1817 roku.
 
== Kościuszko o powstaniu ==
 
* Tak chwalebny cel wydźwignienia Narodu z jarzma niewoli pośród najtrudniejszych zawad powinien być dobrze zważony, nie w prędkości uczucia obywatelskiego, ale w zimnym rozsądku, zastanawiającym się na wszystko, aby nie pogrążyć kraju w większą niewolę jeszcze zatraceniem nawet kiedyś nadziei odzyskania onej."
* Nie francuską robimy rewolucję.
** Wyjątek z listu pisanego w czasie powstania.
 
== Cytaty krótkie
 
* Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę.
** Opis: przysięga powstańcza.
 
* Wzbudzić potrzeba miłość kraju w tych, którzy dotąd nie wiedzieli nawet, że ojczyznę mają.
 
 
 
 
 
* Kościół winien być oddzielony od państwa, nie wolno mu zajmować się kształceniem młodzieży. Naród winien być panem własnego losu i jego prawa powinny być nadrzędne wobec praw Kościoła. Żadna religia nie może im przeczyć, odwołując się do prawa boskiego, przeciwnie, każda religia powinna być posłuszna prawom ustanowionym przez naród. (...) Księża będą zawsze wykorzystywać ciemnotę i przesądy ludu. Będą posługiwać się religią jak maską, pod którą kryje się obłuda i zbrodniczość ich poczynań.
** Opis: list do Adama Czartoryskiego (1814) o potrzebie [[Rozdział państwa od kościoła|rozdziału Kościoła od państwa]], napisany podczas [[Kongres wiedeński|kongresu wiedeńskiego]].
** Źródło: „Kwartalnik Historyczny”, R. LXXII, nr 4, 1965.
 
* Na głos Ojczyzny wszelkie zastanowienia, wszelkie względy niknąć powinny.
 
* To jest czas, w którym trzeba poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić.
 
* Tylko wierność ludziom, czyni z nas człowieka.
 
== Kościuszko o religii ==
 
* Kościół winien być oddzielony od państwa, nie wolno mu zajmować się kształceniem młodzieży. Naród winien być panem własnego losu i jego prawa powinny być nadrzędne wobec praw Kościoła. Żadna religia nie może im przeczyć, odwołując się do prawa boskiego, przeciwnie, każda religia powinna być posłuszna prawom ustanowionym przez naród. (...) Księża będą zawsze wykorzystywać ciemnotę i przesądy ludu. Będą posługiwać się religią jak maską, pod którą kryje się obłuda i zbrodniczość ich poczynań.
** Opis: list do Adama Czartoryskiego (1814) o potrzebie [[Rozdział państwa od kościoła|rozdziału Kościoła od państwa]], napisany podczas [[Kongres wiedeński|kongresu wiedeńskiego]].
** Źródło: „Kwartalnik Historyczny”, R. LXXII, nr 4, 1965.
 
* Trzeba przyznać, że wszyscy ludzie są obdarzeni wystarczająco zdrowym rozsądkiem, aby odróżnić dobro od zła, aby odpowiednio się zachowywać, przeprowadzać rozumowania, ujmować i porównywać stosunki, jak również rozszerzać swe idee drogą refleksji i studiów.
** Opis: list do Adama Czartoryskiego (1814).
** Źródło: „Kwartalnik Historyczny”, R. LXXII, nr 4, 1965.
 
* Tylko wierność ludziom, czyni z nas człowieka.
 
 
 
==O Tadeuszu Kościuszce==

Menu nawigacyjne