Przejdź do zawartości

Rozdział Kościoła od państwa: Różnice pomiędzy wersjami

m
ort., format, dr Zmiana
drobne merytoryczne
m ort., format, dr Zmiana
Linia 13:
 
==B==
* Bardzo boleśnie powróciły w ostatnim czasie wypowiedzi, że w Polsce rządzi Konstytucjakonstytucja, a nie Ewangelia, że Konstytucjakonstytucja ma iść przed Ewangelią.
** Autor: [[Wacław Depo]]
** Źródło: [http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/579397,jasna-gora-abp-waclaw-depo-konstytucja-ewangelia.html ''Abp Depo na Jasnej Górze: Bardzo boleśnie powróciły wypowiedzi, że w Polsce rządzi Konstytucja, a nie Ewangelia''], dziennik.pl, 16 sierpnia 2018
** Zobacz też: [[Ewangelia]], ''[[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej]]''
 
* Bez ciebie ojcze dyrektorze nie byłoby tego zwycięstwa. Ojciec dyrektor skromnie siedzi, a powinien wstać. Nie byłoby tego zwycięstwa bez Rodziny Radia Maryja. Nie byłoby. Fundamentem polskości jest Kościół i jego nauka. I że nie może być Polski bez Kościoła. Radio Maryja i Rodzina Radia Maryja są potrzebne także dziś, kiedy przed nami trudna droga pod górę. Musimy ją przejść razem. I przejdziemy ją, wbrew wszystkiemu. Przejdziemy wiedząc, że służymy Polsce. Wiedząc, co jest istotą polskości. Wiedząc, że nie ma Polski bez Kościoła. Wiedząc, że każdy, choćby nie miał łaski wiary, musi to przyjąć (…). Każda ręka podniesiona na Kościół to ręka podniesiona na Polskę.
Linia 35:
==C==
* Cała filozofia religijna katolicyzmu i cała cywilizacja łacińska oparte są na personalizmie. Wyraźnie Kościół naucza, jako każda dusza ludzka tworzy odrębną całość i jest obdarzona wolną wolą. Jednostki, zrzeszając się do życia publicznego, natenczas tylko robią to prawdziwie, jeżeli działalność ta jest dobrowolna. Wtedy bowiem tylko formy tego życia stanowią prawdziwy wyraz woli danego zrzeszenia. A skoro zrzeszenie ma być tak urządzone, ażeby nie hamowało personalizmu, a zatem nie może opierać się na jednostajności, lecz musi posiąść trudną sztukę, żeby utrzymywać jedność przy rozmaitości. Tym się różni państwowość katolicka od wszelkiej innej, a zwłaszcza od biznatyńskiej. W cywilizacji bizantyńskiej nie rozumie się jedności inaczej, jak w zupełnej jednostajności. To zaś sprzeczne jest z naturą ludzką tak dalece, iż da się przeprowadzić tylko przymusem, niekiedy tylko terrorem.
** Autor: [[Feliks Koneczny]], ''Kościół jako polityczny wychowawca narodów'', Krzeszowice 2001, s. 19-2019–20.
 
* Ci co głoszą, że nauka Chrystusa zgubna jest dla państwa, niech stawią takie roty wojowników, jakie wytwarza nauka Chrystusa, niech stawią takich rządców prowincji, takich małżonków, takie żony, takich rodziców, takich synów, takich panów, takie sługi, takich monarchów, takich sędziów, takich wreszcie dłużników skarbu i pobieraczy podatków, jacy wedle nauki chrześcijańskiej być powinni, a wówczas niech się ważą zwać tę naukę wrogą państwu – a raczej niechaj bez wahania wyznają, że gdy ona się w życie wprowadza, wielką państwo darzy pomyślnością.
Linia 41:
 
* Ci ludzie mylą ze sobą oba te porządki prawne. Nie rozumieją, że w porządku demokratycznym, konstytucja nie może preferować jakiejkolwiek religii i nie może zadekretować przewodniej roli Kościoła w Polsce, czy czegoś podobnego.
** Opis: o [[Wacław Depo|Wacławie DepoDepie]] i niektórych polskich biskupach katolickich.
** Autor: [[Paweł Gużyński]]
** Źródło: [https://natemat.pl/246765,o-guzynski-o-slowach-abp-waclawa-depo-kosciol-zaplaci-za-to-wysoka-cene ''"Część„Część biskupów nie odrobiła lekcji pod tytułem wolna Polska"Polska”. O. Gużyński ostro o słowach abp Depo''], natemat.pl, 17 sierpnia 2018
** Zobacz też: [[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej]]
 
==D==
Linia 59 ⟶ 58:
** Opis: rękopis wykładu o ''Ewangelii wg Łukasza''.
** Autor: [[Erik Peterson]]
** Źródło: B. Nichtweiss, ''Apokaliptyczne teorie konstytucji. Carl Schmitt w kontekście teologii Erika Petersona'', przeł. K. Marulewska, „Magazyn Apokaliptyczny 44”, 5/2012, s. 188.
 
==G==
Linia 81 ⟶ 80:
** Autor: [[Wiktor Osiatyński]]
** Źródło: [https://oko.press/rozmowa-z-wiktorem-osiatynskim-glos-trzezwy-wolnosc-ubezpieczajacy/ ''„Głos trzeźwy, wolność ubezpieczający”. Osiatyński przeciw dyktaturze większości, uzurpacjom Kościoła, tchórzliwym politykom''], oko.press, 29 kwietnia 2018.
** Zobacz też: [[Kościół katolicki w Polsce]]
 
* Jeśli miecz kościelny chce mieć zwierzchnictwo nad państwowym i wydawać prawa, to po prostu przegra. Nie byłoby to złe, bo przegrać powinien. Chodzi tylko o to, by razem z nim nie przegrało chrześcijaństwo. (…)<br />Biskupi powiedzą, że dobrze jest się regularnie spowiadać, a źle – spowiedzi unikać. Nie żądają jednak, by państwo narzuciło przymus spowiedzi. Państwo nie potrzebuje tedy wyrażenia „wartości chrześcijańskie” jako formuły prawodawczej, gdyż mogłaby ona służyć głównie rozciąganiu prawa na te części odróżnienia dobra i zła, które są sporne albo wybitnie sporne, służyłaby tedy nietolerancji i opresji.
Linia 103 ⟶ 101:
* Koszulki z napisem „Konstytucja” na krzyżach są naruszeniem moich uczuć religijnych.
** Autorka: [[Julia Przyłębska]]
** Źródło: [https://wiadomosci.wp.pl/julia-przylebska-koszuli-z-napisem-konstytucja-na-krzyzach-to-naruszenie-moich-uczuc-6286862919104129a ''Julia Przyłębska: koszuli z napisem "Konstytucja"„Konstytucja” na krzyżach to naruszenie moich uczuć ''], wp.pl, 22 sierpnia 2018
** Zobacz też: [[bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz publicznych]]
 
* Kościół bez państwa to dusza bez ciała. Państwo bez Kościoła to ciało bez duszy.
Linia 129 ⟶ 126:
 
==N==
* Na najniższych nawet szczeblach, wśród najprymitywniejszych ludów, zaszczepia tedy misjonarz - nawet nieświadomie - państwowość, bo chcąc znieść mstę, musi przygotować ponadrodową władzę sądową, a naczelnik ludu nawróconego staje się nie tylko wodzem wojennym, ale też sędzią. Jest to pierwsza pokojowa funkcja państwowa.
** Autor: [[Feliks Koneczny]], ''Kościół jako polityczny wychowawca narodów'', Krzeszowice 2001, s. 12.
 
* Na świecie, w żadnym z krajów, Kościół sam z siebie się nie oczyścił. Zawsze musiało pomóc państwo i instytucje świeckie.
** Autor: [[Wojciech Smarzowski]]
** Źródło: [https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/smarzowski-krecil-w-czechach-nie-wpusciliby-ekipy-do-polskiego-kosciola,175,3000 ''Smarzowski kręcił w Czechach. "Nie„Nie wpuściliby ekipy do polskiego kościołakościoła”''], tvn24.pl, 22 września 2018.
** Zobacz też: [[pedofilia]], [[Przestępstwaprzestępstwa i wykroczenia seksualne w Kościele katolickim]]
 
* Należy z całą mocą powtórzyć w tych czasach społecznej i intelektualnej anarchii, gdy każdy sam siebie ustanawia nauczycielem i prawodawcą – społeczeństwo nie będzie zbudowane inaczej niż Bóg to uczynił. Społeczeństwo nie będzie zbudowane, o ile Kościół nie położy fundamentów i nie będzie kierował budową. Nie. Cywilizacji nie trzeba powtórnie odkrywać, nie trzeba budować nowego społeczeństwa na obłokach. To zostało już dokonane. Jest nim chrześcijańska cywilizacja i katolickie społeczeństwo. Należy je tylko ustanawiać i bezustannie przywracać, w oparciu o naturalne i boskie podwaliny, przeciwko wciąż odradzającym się atakom niezdrowych utopii, buntów i bezbożności: omnia instaurare in Christo.
Linia 155 ⟶ 152:
* Niestety, część biskupów nie odrobiła lekcji pod tytułem wolna Polska. I co ona oznacza dla kościoła oraz tego, jak inaczej powinny wyglądać relacje między państwem demokratycznym a kościołem i czym różnic się od relacji np. za czasów PRL-u, czy XIX wieku.
** Autor: [[Paweł Gużyński]]
** Źródło: [https://natemat.pl/246765,o-guzynski-o-slowach-abp-waclawa-depo-kosciol-zaplaci-za-to-wysoka-cene ''"Część„Część biskupów nie odrobiła lekcji pod tytułem wolna Polska"Polska”. O. Gużyński ostro o słowach abp Depo''], natemat.pl, 17 sierpnia 2018
** Zobacz też: [[Kościół katolicki w Polsce]]
 
* Niestety świadomość obowiązywania zasady demokratycznego państwa prawnego wśród decydentów politycznych, poczynając od 1990 r. była raczej nikła, a nawet gdy ją dostrzegano, nie uznawano jej za przeszkodę w realizacji doraźnych celów politycznych. Zmiany normatywnego modelu państwa świeckiego, stworzonego przez ustawy wyznaniowe z 17 maja 1989 r., dokonywano w latach 1990–1993 nie w drodze zmian konstytucji i ustaw ale przez rozporządzenia, instrukcje a także decyzje organów administracyjnych.
Linia 179 ⟶ 175:
 
* Państwo nie może rozciągać swej kompetencji, pośrednio lub bezpośrednio, na sferę religijnych przekonań ludzi. Nie może ono rościć sobie prawa do narzucania bądź zabraniania poszczególnej osobie lub wspólnocie wyznawania i publicznego praktykowania wiary.
** Autor: [[Jan Paweł II|św. Jan Paweł II]]
** Źródło: „Zawsze Wierni” nr 4 (173), lipiec-sierpień 2014, s. 85.
 
Linia 258 ⟶ 254:
 
* Zresztą praktycznie raz tylko w historii powszechnej Kościół sam bezpośrednio przyłożył ręki do tworzenia państwa uniwersalnego, mianowicie gdy papież Leon III ustanowił cesarstwo zachodnie (rzymskie Karola Wielkiego) przeciwko bizantyńskiemu. Nie miało to wcale być państwo jedno, rozszerzające zabory na inne, lecz zjednoczenie pod przewodnictwem cesarza państw zachowujących swą niepodległość ku wspólnym celom, ażeby siły państwowe używane były do wprowadzania zasad religijnych w życie publiczne i ażeby nie były marnowane na wojny pomiędzy państwami chrześcijańskimi.
** Autor: [[Feliks Koneczny]], ''Kościół jako polityczny wychowawca narodów'', Krzeszowice 2001, s. 27-2827–28.
 
* Związek jednostki z państwem był w etyce katolickiej od samego początku splotem wzajemnych praw i wzajemnych obowiązków; państwo zaś winnym było podlegać etyce tak samo, jak jednostka. Ilekroć państwowość jakiegoś państwa nie pozostawała w zgodzie z tym postulatem, nie mogła cieszyć się z poparcia Kościoła. Albowiem postulat niezawisłości Kościoła od władzy świeckiej stanowi cząstkę tezy ogólniejszej: o wyższości pierwiastków duchowych ponad materialne.
** Autor: [[Feliks Koneczny]], ''Kościół jako polityczny wychowawca narodów'', Krzeszowice 2001, s. 16-1716–17.
 
==Zobacz też==
Linia 268 ⟶ 264:
* [[krzyże w szkołach]]
* [[lekcja religii]]
 
 
[[Kategoria:Polityka]]