Ville Valo: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Usunięte 9998 bajtów ,  11 lat temu
m
Wycofano edycje użytkownika 89.229.68.250 (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Madeline 7.
Nie podano opisu zmian
m (Wycofano edycje użytkownika 89.229.68.250 (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Madeline 7.)
 
* Palenie zabija, ale tylko miłość może złamać ci serce.
''Smoking kills, but only love can break your heart.''
 
* Jestem człowiekiem o małym mózgu i wielkim sercu.
''I have a big heart and a small brain.''
 
* Miłość jest początkiem, a śmierć końcem. Ja nie śpiewam o śmierci fizycznej. Według mnie człowiek przestaje żyć, jeśli traci nadzieję.
 
* Spodziewaj się najgorszego, obawiaj się tego – co najlepsze.
''Fear for the best and hope for the worst.''
 
* Uwielbiam serca. Symbolizują życie, miłość i człowieczeństwo.
''I love hearts. They are symbols for life, love and humanity.''
 
* Miłość jest pogrzebem serc. Zakochiwanie się jest najlepszym sposobem by zabić swoje serce, bo ono już nie jest twoje. Położone w trumnie, czeka na kremację.
''Love is the funeral of hearts. Falling in love is the best way to kill your heart because then it's not yours anymore. It's laid in a coffin, waiting to be cremated.''
 
* Szklanka jest w połowie pełna, czy w połowie pusta? Postawmy sprawę tak - szklanka jest w połowie pusta, lecz tak naprawdę, zawsze mogę dostać kolejną.
''The glass is half full or empty? Let's put it this way: the glass is half-empty, but the fact is, I can always get another drink.''
 
* Dlatego też wymyśliliśmy kiedyś etykietkę "love metal", bo w tym, co robimy, jest dużo poetyckości i wrażliwości. Nigdy nie staraliśmy się być śmiertelnie poważni i agresywni. To znaczy, ja wciąż uważam, że muzyka może być ciężka, ostra, agresywna i surowa, ale zarazem musi być piękna. Piękno to podstawa.
''w wywiadzie dla terazROCKa''
 
* Kiedy cię ktoś obchodzi, lecz sprawy nie układają się dobrze, możesz być wystarczająco silny, by pozwolić mu odejść. Jeśli tak jest zapisane w gwiazdach, może uda ci się zobaczyć tę osobę jeszcze raz.
''If you care for somebody and things aren't going right, you might as well be strong enough to let them go. And if it is written in the stars, maybe you might see that person again.''
 
* ''Once you wear black, you can never go back.''
 
* Jestem częściowo szczęśliwy. Nie czuję się także nieszczęśliwy. Musisz potrafić być smutny, by docenić te radosne momenty i vice-versa, to jest coś typu jing-jang.
''I am partially happy. I'm not feeling very miserable at the moment either. You have to be able to be sad to appreciate those happy moments and vice-versa, it's that yin-yang type of thing.''
 
* Cierpliwość jest cnotą i jeśli boli, to pozwól poboleć trochę. Jest wiele do nauczenia się przez bycie samemu. To nie znaczy, że musisz być samotny, ale to jest dobrym sposobem na poznanie siebie lepiej.
''Patience is a virtue and if it hurts, let it hurt for a bit. There’s a lot to be learned through being on your own. It doesn’t mean you have to be lonely, but it can be a good way to get to know yourself better.''
 
* Nie, nie jestem pesymistą, nie, nie - jestem Finem.
''No, I´m not pessimistic no no - I´m a Finn''
 
* Jestem tak piękny, nie potrzebuje niczego innego.
''Because I'm so beautiful. I don't need anything else.
-zapytany dlaczego używa tylko czarnej kredki''
 
* Muzyka zawsze zaczyna się ciszą.
''Music always starts with silence.''
 
* "Kocham Cię", te trzy słowa są początkiem każdej tragedii.
'''I love you', those three words are the beginning of every tragedy. ''
 
* Nie wiem jeszcze nic na temat życia. Ono jest jak puzzle, a moje części są rozrzucone po całym świecie. Nie mam pojęcia jak będzie wyglądał końcowy obraz, kiedy już wszystko złożę. Życie jest krótkie, a miłość kończy się o poranku.
''I don’t know anything about life yet. Life is like a puzzle and my pieces are spread all over the world. I don’t have a clue about how the final picture will look when I put all the pieces together. Life is short and love is over in the morning.''
 
* Najlepszym i najłatwiejszym sposobem, by zrujnować sobie dzień jest oczekiwanie, że coś się zdarzy.
''That's the best way, and the easiest way to ruin a day, to expect anything to happen.''
 
* Życie nigdy nie jest proste. Ale dobrze wiedzieć jak ciężkie może być, jest tak samo ciężkie dla każdego. Zawsze jest ktoś, kto czuje się co najmniej tak okropnie jak ty.
''Life is never easy. But it's good to know that as hard as it is, it is just as hard for everybody. There's always somebody feeling at least as horrible as you do.''
 
* To cudowna podróż: piosenka, ode mnie, siedzącego na podłodze w bieliźnie, dopiero co obudzonego, ze szklanką kawy i papierosem w ustach, brzdąkającego na gitarze. Obserwowanie jak ten niewielki pomysł podróżuje z prędkością światła, gdy [piosenka] jest właśnie grana w radiu i nagrywamy teledysk. To cudowne ! Na pewno nie mam zamiaru zniszczyć tej magii stojącej za tym.
''It’s a miraculous journey: the song, from me, sitting on the floor in my underwear; just woken up with a cup of coffee and a cigarette in my mouth, strumming an acoustic guitar. Seeing that little tiny idea travel at light speed to when it’s actually played on the radio and we’re shooting a video for it. It’s miraculous! I definitely don’t want to destroy any of the magic behind that.''
 
* Muzyka jest czymś, co nigdy się ode mnie nie odwraca.
''Music is something that never turns its back on me. ''
 
* Muzyka jest sposobem na uciekanie przed codziennością.
''Music is my ticket to get away from everyday life.''
 
* Melancholia nie jest niczym złym, to pozytywne uczucie. To nie ma nic do depresji, to uczucie tęsknoty.
''Melancholy is nothing negative, it is a positive feeling. It has nothing to do with depressions, it' s a feeling for longing.''
 
* Kiedy zaczynasz tracić coś, co kochasz najbardziej, to czas, aby zacząć działać.
''When you start losing what you love the most, that’s the time to do something.''
 
* Muzyka jest moim Bogiem i jest jedyną mą miłością, która mnie nigdy nie zostawiła. Zawsze jest ze mną i jest moim najlepszym przyjacielem.
''Music is my God, and is the only love that never left me. It has always been there and is my best friend.''
 
* Cisza jest czymś duchowym - momentem, w którym twoje serce może być spokojne. Miłość jest ciszą. Ta sama cisza jest przy czytaniu. Gdy robisz coś, co wymaga koncetracji, cały hałas w tle zanika.
''Silence is more like a spiritual thing: A moment when your heart can be at peace. Love is silence. The same silence is in reading. When you're doing something that demands concentration, all the noise in the background vanishes.''
 
* Najlepsze rzeczy zdarzają się przez przypadek.
''All the best things happen by accident.''
 
* To jest magia muzyki. Zatracasz się w niej i zapominasz się, i w tych momentach nic innego się nie liczy.
''It’s the magic of music. You just lose yourself in it and forget yourself, and in those moments nothing else matters.''
 
* Zawsze znajdę ciepły dom w piosence, kiedy pada na zewnątrz symbolicznie.
''I always find a warm home in a song, when it’s raining outside symbolically.''
 
* Musisz mieć oczy i uszy otwarte oraz obserwować co przynosi przyszłość. Nie bać się skoczyć do żadnego dziwnego wąwozu. Zawsze możesz odnaleźć dno.
''You have to keep your eyes and ears open and see what the future brings and not be afraid to jump into any strange ravines. You can usually always find the bottom.''
 
* Wszystko w moim życiu obraca się wokół miłości. To mój sposób widzenia rzeczy, przez różowawy obiektyw. To niekoniecznie to, co czyni mnie szczęśliwym, lecz to jedyny powód bym budził się każdego ranka.
''Everything in my life has revolved around love. That’s my way of seeing things, through that pinkish lens. It’s not necessarily what makes me happy, but it’s the only reason I wake up in the morning.''
 
* Nie ma chwil, w których czuje czyste szczęście i myślę, że własnie dlatego piszę piosenki. Nie wiem czego szukam. Wciąż nie odnalazłem tego, czego szukam, jak Bono Vox raz powiedział lub zaśpiewał. Więc nie wiem. Są momenty przyjemności, lecz nie wiem czy one mogą być odbierane jako szczęście.
''There aren’t moments where I feel the pure essence of happiness, and I guess that’s the reason I write songs. I don’t know what I’m looking for. I still haven’t found what I’m looking for, Bono Vox once said, or sang. So, I don’t know. There are moments of enjoyment. I don’t know if moments of joy can be interpreted as happiness.''
 
* Nie mam niczego, prócz muzyki. I muzyka była moim jedynym przyjacielem, i wciąż jest w pewnym stopniu. Jest lustrem, które posiadam, by zrozumieć co się dzieje na świecie. Żyję i zawsze żyłem poprzez muzykę. To jednocześnie błogosławieństwo i przekleństwo.
''I didn’t have anything, besides music. And music was my only friend, and still is, to a certain extent. It’s the mirror that I have, to try and understand what’s going on in the world. I live through music, and I always have. It’s a blessing and a curse.''
 
* Osobiście uważam, że pewnego dnia moje drzwi się otworzą i wkroczy ktoś do pokoju, a moje życie się odmieni. To może brzmieć trochę dziecinnie, lecz podoba mi się siła tej wiary.
''I personally think that one day the door will open and someone will step into the room and everything around me will change. That might sound like a child talking. But I like the power of this believe.''
 
* Bardzo często zdaje się, że mnóstwo ludzi odnajduje siebie znajdującego się w trudnym położeniu i kiedy to jest sprawa miłości i śmierci - kiedy musisz podjąć naprawdę ważne decyzje, przynajmniej dla ciebie, czujesz, że znajdujesz się na skraju stracenia lub zyskania tego - to moim zdaniem czyni życie wartym życia - czyni je wyzwaniem... to jedyna rzecz, która mnie utrzymuje, co najmniej.
''Very often it seems that a lot of people find themselves in a tough spot and when its a matter of, you know, love and death, -when you really have to make big decisions, at least for yourself, you feel that you're on the verge of losing it or gaining it, -I think that makes life worth living for- makes it challenging...thats the only thing that keeps me going, at least.''
 
* Mam mnóstwo pomysłów. Po prostu nie mam pomysłu, co zrobić z tymi pomysłami.
''I've got loads of ideas. I just have no idea what to do with those ideas.''
{{DEFAULTSORT:Valo, Ville}}
[[Kategoria:Piosenkarze]]
128 610

edycji

Menu nawigacyjne