Sasi

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mapa środkowej Europy w V w. n.e. z zaznaczonymi siedzibami Sasów

Sasi (Saksoni, niem. Sachsen, ang. Saxons) – związek plemion germańskich (Westfalów, Ostfalów, Angarów, Nordalbingów), osiadłych we wczesnym średniowieczu w Westfalii i Dolnej Saksonii.

  • Ostfalowie, Angarowie i Westfalowie, a bez wątpienia także Nordalbingowie brali udział w ogólnosaskich dorocznych zgromadzeniach wiecowych w Marklo nad Wezerą, gdzie – według miarodajnej relacji hagiografa św. Lebuina (…) – podejmowano wspólne decyzje dotyczące wojny i pokoju (…). Jednocześnie jednak każde z saskich plemion dysponowało odrębną organizacją polityczno-wojskową. Każde miało swojego wodza (Ostfalowie Hassiona, Angarowie Brunona, Westfalowie Widukinda) i własną starszyznę. Każde podejmowało na własną rękę decyzje o zawarciu i zaprzysiężeniu pokoju oraz dostarczeniu zakładników lub o kontynuacji działań zbrojnych. Każde miało więc własne, odrębne instytucje polityczne, w ramach których decyzje te zapadały. Hassion, Brunon i Widukind nie byli królami, tylko wyłonionymi z grona starszyzny wodzami wojennymi, ale Sasi w ogóle nie mieli króla. Mieli tylko wspólny wiec w Marklo, mieli lokalne wiece (godingi) w związkach sąsiedzkich i musieli mieć (…) także zgromadzenia wiecowe poszczególnych plemion.
    • Autor: Karol Modzelewski, Barbarzyńska Europa, wyd. Iskry, Warszawa 2004, s. 350–351.