Final Fantasy VII

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Final Fantasy VIIjapońska gra wideo produkcji firmy Square. Gra nigdy nie ukazała się po polsku. Cytaty zostały przetłumaczone przez Wikipedystów.

Dialogi[edytuj]

 • Yuffie Kisaragi: Cloud, powiedz coś!
  Cloud Strife: ... coś.
  • Yuffie Kisaragi: Cloud, say something!
   Cloud Strife: ... something. (ang.)
 • Sephiroth: Nie martw się. Niedługo dziewczyna stanie się częścią energii Planety. Teraz pozostało tylko iść na Północ. „Ziemia Obiecana” oczekuje mnie ponad białymi połaciami śniegu. Tam, stanę się nowym istnieniem, łącząc się z Planetą. Tak jak i ta dziewczyna...
  Cloud Strife: ... Zamknij się. Krąg natury i Twój głupi plan nic nie znaczą... Aeris odeszła. Już nic nigdy nie powie, nie zaśmieje się, nie będzie płakać... ani denerwować się... Co z nami... Co MY mamy zrobić? Co z moim bólem? Moje palce się trzęsą. Moje usta są suche. Moje oczy płoną!
  • Sephiroth: Do not worry. Soon the girl will become part of the Planet's energy. All that is left is to go North. The 'Promised Land' waits for me over the snowy fields. There I will become a new being by uniting with the planet. As will this girl...
   Cloud Strife: ... Shut up. The cycle of nature and your stupid plan don't mean a thing. Aeris is gone. Aeris will no longer talk, no longer laugh, cry... or get angry... What about us... what are WE supposed to do? What about my pain? My fingers are tingling. My mouth is dry. My eyes are burning! (ang.)

Wypowiedzi[edytuj]

 • ... Aeris. Uśmiechała się do samego końca. Musimy coś zrobić, albo ten uśmiech po prostu tak zastygnie.
  • ... Aeris. She was smiling to the end. We have to do something, or that smile will just freeze like that. (ang.)
  • Postać: Cloud Strife
 • Bo chcę zniszczyć wszystko. Ludzi tego miasta. Samo miasto. Cały świat! Nic mi już na tym świecie nie pozostało. Corel, Eleanor... Marlene...
  • 'Cause I want to destroy everything. The people of this city. This city itself. The whole world! I got nothing left in this world. Corel, Eleanor... Marlene... (ang.)
  • Postać: Dyne
 • ... Coś mnie gnębi. To chyba wasz sposób życia. Nikt wam nie płaci. Nikt was nie chwali. Ale i tak ryzykujecie swoje życie i kontynuujecie swoją podróż. Widząc to, zaczynam... po prostu zaczynam myśleć o swoim życiu.
  • ... Something bothers me. I think it's your way of life. You don't get paid. You don't get praised. Yet, you still risk your lives and continue on your journey. Seeing that makes me... It just makes me think about my life. (ang.)
  • Postać: Cait Sith
 • Nikt nie żyje w slumsach, bo tego chce. To jak ten pociąg. Może jechać tylko tam, gdzie prowadzą go jego tory.
  • No one lives in the slums because they want to. It's like this train. It can only go where its rails take it.
  • Postać: Cloud Strife
 • Siła Sephirotha jest nierealna. Jest o wiele silniejszy w rzeczywistości, niż w jakiejkolwiek historii, jaką moglibyście o nim usłyszeć.
  • Sephiroth's strength is unreal. He is far stronger in reality then any story you might have heard about him.
  • Postać: Cloud Strife
 • Taki dzień nigdy nie wróci... Więc, pozwól mi zachować tę chwilę.
  • This day will never come again... So, let me have this moment. (ang.)
  • Postać: Tifa Lockheart