Dzieniewicze

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dzieniewicze (biał. Дзіневічы, Dziniewiczy, ros. Диневичи, Diniewiczi) – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Brzostowica Mała.

O Dzieniewiczach[edytuj]

  • Stoi ona prawie na granicy z Polską (…) Pamiętam jak byliśmy mali i przyjeżdżając do babci, lubiliśmy obserwować z okien babcinej chaty jak zapalają się latarnie i świecą okna w polskiej wiosce, która była od razu za rzeką Świsłocz. Zasypiając, ciekawie i trochę dziwnie było słuchać babcine opowieści o tym, jak kiedyś każdej niedzieli chodziła na rynek do polskich Krynek sprzedawać tam jajka i słoninę.
    • Стаіць яна амаль на мяжы з Польшчаю (…) Помню, мы, малыя, прыязджаючы да бабулі, любілі назіраць з вокнаў бабулінай хаты, як запальваюцца ліхтары і свецяцца вокны ў польскай вёсцы, што адразу за ракою Свіслач. Засынаючы, цікава і крыху дзіўна было слухаць бабуліны аповеды пра тое, як калісьці яна кожную нядзелю хадзіла на рынак у польскія Крынкі прадаваць яйкі ды сала (biał.)
    • Autor: A.I. Kawalczuk
    • Źródło: А.І. Кавальчук: Мянушкі жыхароў вёскі Дзіневічы Бераставіцкага раёна. W: Установа адукацыі „Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы”: Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. (да 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка). Grodno: JurSaPrint, 2012, s. 160. (biał.)