Brahman

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Brahman – bezosobowy Absolut; źródło wszystkich zjawisk w monistycznym nurcie hinduizmu

 • Co się przez mowę wyrzec nie da,
  Przez co się sama mowa zjawia –
  Ty wiedz, że to właśnie jest Brahman,
  A nie to, co tu wszyscy czczą.
 • Co się przez myśl pomyśleć nie da,
  Przez co jest sama myśl myślana –
  Ty wiedz, że to właśnie jest Brahman,
  A nie to, co tu wszyscy czczą.
  • Źródło: Upaniszady Kena I, 5
 • Co się przez oko ujrzeć nie da,
  A przez co samo oko widzi –
  Ty wiedz, że to właśnie jest Brahman,
  A nie to, co tu wszyscy czczą.
  • Źródło: Upaniszady Kena I, 6
 • Co się przez słuch usłyszeć nie da,
  Przez co się staje słuch słyszanym –
  Ty wiedz, że to właśnie jest Brahman,
  A nie to, co tu wszyscy czczą.
  • Źródło: Upaniszady Kena I, 7
 • To, co przez oddech nie oddycha,
  A przez co dech oddechem jest –
  Ty wiedz, że to właśnie jest Brahman,
  A nie to, co tu wszyscy czczą.
  • Źródło: Upaniszady Kena I, 8
 • Wyróżniająca cecha pustki absolutnej tkwi w jej aspekcie samonegacji lub całkowitej transcendencji. Nawet sama pustka jest pusta i pozbawiona własnej natury. Zwane jest to pustką pustki (siunjata siunjata). W przeciwieństwie do tego doktryna upaniszad mówi o duchowej lub uniwersalnej podstawie wszystkich rzeczy, nazywanej różnie: ostatecznym, czystą egzystencją, Istotą wszystkich istot itp.
  • Autor: Garma Chang
  • Opis: porównanie buddyjskiej koncepcji Siunjata z Brahmanem hinduizmu.
  • Źródło: Buddyjska Nauka o Wszechcałości, wyd. A, Kraków 2010